Spolupráca

MST PARTNERS, s.r.o. úzko spolupracuje so spoločnosť PROCUREMENT MANAGEMENT, s.r.o. (www.prma.sk), ktorá od roku 2014 poskytuje klientom realizácie verejných obstarávaní na kľúč. Počas svojho pôsobenia zrealizovala množstvo úspešných projektov verejných obstarávaní. Medzi jej klientmi boli súkromné spoločnosti, uchádzajúce sa o príspevky z európskych fondov, orgány verejnej správy, orgány územnej samosprávy, univerzity, vedecké inštitúcie ako aj významné zdravotnícke zariadenie. Realizované verejné obstarávania sa týkali nákupu zdravotnej techniky, prístrojov pre univerzity a vedecké inštitúcie, rôznych tovarov ako aj zabezpečenia stavebných prác a poistných služieb. MST PARTNERS, s. r. o. pokrýva pri projektoch verejného obstarávania nevyhnutný právny servis.