Náš team

– PARTNERI –

Mgr. Martina Mundierová

Partner

Mgr. Rastislav Skovajsa

Partner

JUDr. Martin Timcsák

Partner

– ADVOKÁTI –

JUDr. Lucia Falbová

Advokát

JUDr. Stanislava Švecová

Advokát

JUDr. Jana Biacovská

Advokát

JUDr. Martina Hlošková

Advokát

Mgr. Peter Kováčik

Advokát

JUDr. Peter Zoľák

Spolupracujúci Advokát

– KONCIPIENTI-

Mgr. et Mgr. Eva Kondelová

Advokátsky koncipient

Mgr. Adriana Procházková

Advokátsky koncipient